Kontakty


Přemysl Kavan
předseda představenstva
Klapálkova č.p. 3136/12, tel. 603 527 722
e-mail: ak-progresscbox.cz, kavanbdnapahorku.com.

Zajišťuje organizaci družstva, změny nájemních předpisů, doručování upomínek, vyúčtování služeb, převody členství, smlouvy, informace a dotazy ohledně družstva. Hlášení havárií. Zprostředkování kontaktů a dotazů na Svaz Českomoravských bytových družstev.


Jaroslav Michálek
místopředseda představenstva
Klapálkova č.p. 3131/2, tel. 602 314 540
e-mail: jaroslav.michalekstazap.cz

Zastupuje předsedu BD v nepřítomnosti, zajišťuje organizační záležitosti a správu BD.


Jitka Svachová
člen představenstva
Klapálkova č.p. 3136/12, tel. 777 682 119
e-mail: jaga8seznam.cz

Pokladní družstva. Zajišťuje výplatu mezd , proplácení výdajů, příkazy k úhradě, zajišťuje organizační záležitosti a správu BD.


Martin Lavička
člen představenstva
Klapálkova č.p. 3132/4, tel. 604 972 732
e-mail: lavickamemail.cz

Zajišťuje oragnizační záležitosti a správu BD.


Miloš Procházka
člen představenstva
Klapálkova č.p. 3135/10, tel. 606 325 069
e-mail: prochazka3135seznam.cz

Zajišťuje organizační záležitosti a správu BD.


PRAGOECON Consuling s.r.o.
sídlo společnosti : Strašínská 3205/11, Praha 10, 101 00. Spojení na recepci společnosti je: +420 226 802 700, účetní družstva je paní Nikola Endrychová
email: nikola.endrychovapragoecon.cz

Vede účetnictví BD NA PAHORKU, provádí kontrolu úhrad za nájemné a služby, vyúčtování služeb, vymáhání a evidenci pohledávek BD. Vyřizuje reklamace ohledně vyúčtování nájmů a služeb, vypracování splátkových kalendářů. Vyhotovuje upomínky za nedoplatky nájemného a služeb.


DŮLEŽITÉ TELEFONY
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155, POLICIE: 158, HASIČI: 150, MĚSTSKÁ POLICIE: 156
Mezinárodní ťísňové volání: 112
Hlášení poruch elektrické sítě: 224 915 151
Hlášení pouličního osvětlení: 244 470 800
NESVÍTÍ SVĚTLO NA SILNICI a CHODNÍCÍCH - hlášení poruch tel. 800101109
Nesvítí světlo na chodbách nebo v nebytových prostorách domu , nefunguje odsávání a pod. oznamte poruchu panu Antošovi tel. 724 047 259, který zajišťuje opravy elektro.


Dotazy a podněty k činnosti BD, předání vyplněných formulářů, žádostí a pod., můžete doručit správě BD osobně, písemnou formou, nebo vhoďte do poštovní schránky č.14 – ve vašem domě.